top of page

"Мандал Дижитал Кредит ББСБ" ХХК Мөнгөний захад нэгдлээ.


"Мандал Дижитал Кредит ББСБ" ХХК Мөнгөний захад нэгдэж, Репо зээлийн Мастер гэрээгээ байгууллаа.

Г.Баасанбат захиралтай Mandal Credit -ын нийт хамт олон, харилцагчид, хамтран ажиллагч байгууллагуудад бизнесийн өндөр амжилтыг хүсье.

15 views0 comments
bottom of page