top of page

Арилждаг хадгаламж /хадгаламжийн сертификат/ нь хугацаатай хадгаламжаас өндөр өгөөж хүртэх, тооцогдсон хүүгээ алдалгүйгээр хадгаламжаа хүссэн үедээ бэлэн мөнгө болгох ОУ-ын мөнгөний зах зээлд хамгийн түгээмэл арилжаалагддаг хөрвөх чадвар сайтай бүтээгдэхүүн юм.

 

Энгийн хадгаламжтай харьцуулахад хадгаламжийн сертификатыг худалдахдаа  үнийг өсгөж, хямдруулж арилжих боломжтой тул сертификат эзэмшигч нь хүүгийн орлогоос гадна давхар арилжааны ашиг олж болдог, ОУ-ын мөнгөний зах зээлд хамгийн түгээмэл арилжаалагддаг хөрвөх чадвар сайтай бүтээгдэхүүн юм.

Арилждаг хадгаламж

/Хадгаламжийн сертификат/

гэж юу вэ?

Арилждаг хадгаламж

/Хадгаламжийн сертификат/

гэж юу вэ?

12/01/2024

Хүү

11%

12.5%

13.5%

Хугацаа

12 сар

3 сар

6 сар

Арилждаг хадгаламжийн

/Хадгаламжийн сертификат/ өгөөж

Шимтгэл: 0.05% тоогцогдох бөгөөд хамгийн бага шимтгэл 1,000₮ төгрөг байна.

Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 100,000₮

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд оролцох

Шимтгэл: 0.00₮

Хамгийн бага хөрөнгө оруулалт: 100,000₮

Анхдагч зах зээлийн арилжаанд оролцох

Арилжааны шимтгэл

Арилждаг хадгаламжийг /Хадгаламжийн сертификат/ хэрхэн авах вэ?

Бүтээгдэхүүнээ сонгон худалдан авах

Веб -ээр нэвтэрч орох

Харилцагчаар бүртгүүлэх

bottom of page