top of page

Бидний тухай

Мони маркет фанд ХХК нь 2021 оны 6 дугаар сард 4 хувь нийлүүлэгчтэй үүсгэн байгуулагдсан. Үндсэн үйл ажиллагаа нь банкны бус санхүүгийн байгууллагуудын богино хугацааны мөнгөн хөрөнгийн хэрэгцээтэй болон илүүдэлтэй талуудыг нэгдсэн платформын тусламжтай холбож, санхүүгийн хэрэгцээг хангах үйл ажиллагаа явуулж байна.

Эрхэм зорилго

Сул чөлөөтэй, богино хугацаат эх үүсвэрийг харилцан ашигтайгаар бусад хуулийн этгээд, хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнд орчин үеийн техник, технологийн дэвшлийг ашиглан зуучлах, байршуулах, тэдгээрийг холбох үйл ажиллагааг үзүүлэх, цаашлаад мөнгөний зах зээлийн хамтын санг олон улсын жишигт нийцүүлэн байгуулах явдал юм.

ТУЗ-ийн дарга

Д. Цолмон

Гүйцэтгэх захирал

Г. Батжаргал

 Үүсгэн байгуулагч

Л. Чинбат

Дилер

Б. Бат-Энх

Эрсдэлийн менежер

Б. Болорцэрэн

Хамт олон

bottom of page