top of page

ISO/IEC 27001:2013 Олон улсын стандартыг хангалаа.


Мони Маркет Фанд ХХК Мэдээллийн аюулгүй байдлын Менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27001:2013 Олон улсын стандартыг хангаж, сертификатаа албан ёсоор хүлээн авлаа.

2 views0 comments
bottom of page