top of page

Шинэ платформоо танилцуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа.


Мони Маркет Фанд ХХК нь 2023.05.19-ний өдөр Мөнгөний зах зээлд ББСБ-уудын Итгэлцлийн бүтээгдэхүүнийг цахимаар арилжаалах, хоёрдогч зах зээлд худалдах, худалдан авах боломжтой шинэ платформоо танилцуулах арга хэмжээг зохион байгууллаа.12 views0 comments
bottom of page