top of page

"Дэлхийн хуримтлалын өдөр" 2023

Жил бүрийн 10 дугаар сарын 31-ний өдөр тохиодог "Дэлхийн хуримтлалын өдөр"-ийг улс орнyуд хадгаламж, мөнгөн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өргөн хүрээнд тэмдэглэдэг уламжлалтай билээ.

Энэ удаагийн "Дэлхийн хуримтлалын өдөр"-ийг тохиолдуулан Мони маркет фанд ХХК нь 10-р сарыг дуустал хугацаанд Капитрон Банк / Capitron Bank -тай хамтран нэвтрүүлсэн “Арилждаг хадгаламж” /Хадгаламжийн сертификат/ шинэ бүтээгдэхүүнээ иргэд олон нийтэд таниулах, хуримтлалын ач холбогдлыг сурталчлах үйл ажиллагаанд Монголбанкны Санхүүгийн боловсрол -ын төвтэй хамтран оролцох боллоо.5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page